Alt om gjeldssanering!

Gjeldssanering.org

Hvor kan du be om hjelp ved gjeldsproblemer?

Når man havner i gjeldsproblemer er det mange forskjellige grunner til det, av og til er det selvforskyldt etter gjentatte økonomiske feiltrinn, mens andre ganger er man mer eller mindre uforskyldt, gjerne som resultat av et enkelt dårlig valg i livet. Deet vanligste er imidlertid en kombinasjon mellom litt ukloke økonomisk valg i kombinasjon med litt uflaks.

Det vi ser er at selv ellers meget ressurssterke mennesker blir paralysert når de havner i alvorlige gjeldsproblemer. Kombinasjonen av skam og ukjent farvann blir alt for ofte for mye å håndtere for de fleste, og det er ikke uvanlig at det resulterer i at man distanserer seg i fra det hele og slutter og åpne post og unngår å svare på telefonen i frykt for at det er inkassobyrået som ringer.

Det eneste fornuftige i slike situasjoner er å be om hjelp, helst så fort som mulig, men bedre sent enn aldri. I denne artikkelen vil vi gi deg en kort innføring i hvor du kan henvende deg for å få hjelp. Dette er ingen fasit, men mer en veileder som kan gi deg råd og ideer på hvordan du kan få hjelp.

  1. Be om hjelp i fra familie og venner. Dette kan enten være moralsk og praktisk støtte og/ eller mer økonomisk hjelp i form av gave, forskudd på arv, privatlån eller sikkerhetstillelse for et refinansieringslån for å nevne det mest vanlige.
  2. Be om hjelp fra banken eller en refinansieringsbank. Dersom du har friverdi i boligen (boligen er verdt vesentlig mer enn det den er pantsatt for), så er det god mulighet for at du kan bake all gjeld inn i et nytt boliglån. Dersom du er tidlig ute og ikke har rotet deg inn i alt for mye økonomisk tull så er det godt mulig at du kan få hjelp av din eksisterende bank. Hvis problemene er mer omfattende, kan en refinansieringsbank være et alternativ. En refinansieringsbank er gjerne dyrere, men på den andre siden hjelper de deg i prosessen og forhandler ofte med kreditorene for deg.
  3. Be om hjelp fra din kommunale gjeldsrådgiver som er en gratis tjeneste alle kommuner er pliktige til å tilby. Alle kommuner er lovpålagt å ha denne tjenesten som ofte tilbys via NAV. De kan hjelpe deg uansett om du har et lite begynnende gjeldsproblem, eller du sitter i betydelig og uoverkommelig milliongjeld. Ved uoverkommelig gjeld kan den kommunale gjeldsrådgiveren hjelpe deg med å forhandle med kreditorene før du eventuelt søker om en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven (se punkt 5.), noe som kan være fordelaktig da namsmannen sjeldent da stiller spørsmål om du har oppfylt lovens krav om å forsøke å få til en ordning selv. Ulempen med kommunal gjeldsrådgiver er at det ofte er veldig lang ventetid.
  4. Benytt en privat gjeldsrådgiver eller advokat. En privat gjeldsrådgiver eller advokat kan gjøre den samme jobben som en kommunal gjeldsrådgiver, men mot betaling. Problemet er at gjeldsofre sjeldent har mye penger til overs for å betale for slike tjenester. En advokat vil nesten alltid være det beste alternativet, men er ofte uaktuelt på grunn av det er dyrt. En privat gjeldsrådgiver kan ofte være mer kreativ i sine løsningsforslag enn en kommunal gjeldsrådsgiver og kan bake sitt honorar inn i et løsningsforslag. De har også ofte samarbeid med refinansieringsbanker. Bar vær oppmerksom på at gjeldsrådgiver er en ubeskyttet tittel, noe som gjør at alle kan kalle seg det og dermed finnes det også useriøse aktører. Sjekk derfor referanser og omdømme godt.
  5. Be namsmannen om hjelp til å søke gjeldsordning. En gjeldsordning etter gjeldsordningsloven er en siste utvei for dem som sitter i betydelige gjeldsproblemer som ikke kan løses i overskuelig fremtid. Dersom du får dette medfører det at du over en periode som normalt går over 5 år betjener alt du kan av gjeld, og kun beholder den delen av din inntekt som er nødvendig til boutgifter og livsopphold. Det som gjenstår av gjelden etter denne perioden blir slettet og du får en ny start. Du må som en hovedregel belage deg på å selge eiendeler som hus, bil og andre formuesgoder, men det finnes unntak hvor det er mulig å beholde boligen ved gjeldsordning, og det finnes også muligheter for å beholde en billig bil dersom du er avhengig av den. Det kan høres dramatisk ut å kun beholde midler til livsopphold og boutgifter, men dersom du allerede har pågående utleggstrekk er det de samme satsene som gjelder, med andre ord ikke noen forverring av situasjonen.

Ovenstående er de mest vanlige måtene å få hjelp ved gjeldsproblemer på. Det finnes sikkert andre muligheter også og du kan gjøre alt dette selv dersom du tilegner deg litt kunnskap og har overskudd til det. Det viktigste er imidlertid å ta tak i problemene fortest mulig, spesielt helt i begynnelsen av påbegynnende gjeldsproblemer har du mange flere løsningsmuligheter så lenge du ikke har pådratt deg vesentlig mislighold og betalingsanmerkninger, samt at du kan unngå mye inkassoomkostninger.


Copyrighted content. All Rights Reserved.