Alt om gjeldssanering!

Gjeldssanering.org

Velkommen til gjeldssanering.org

Hva er gjeldssanering?

For deg som sliter med gjeldsproblemer er gjeldssanering eller gjeldsordning gjerner noe du har hørt at kan være en mulighet men samtidig vet du lite om hvilke rettigheter og muligheter du faktisk har i denne forbindelse. Gjeldssanering kan enten være en utenrettslig avtale med dine kreditorer om hel eller delvis reduksjon av gjeld. En gjeldssanering kan også være en rettslig beslutning fra tingretten med hjemmel i gjeldsordningsloven.

Hvilke muligheter finnes for å få gjeldssanering?

Det finnes muligheter til å få gjeldssanering med gjeld helt eller delvis slettet, enten ved å fjøre avtale med kreditorene selv eller ved å søke om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Felles for begge alternativene er at dette selvsagt ikke skal være for lett da det ville føre til en dertil tilhørende betalingsmoral i samfunnet. Her er det viktig å være klar over at norske kommuner er pliktig til å ha et tilbud om gjeldsrådgivning til sine innbyggere i en utenrettslig prosess samt at namsmannen har plikt til å hjelpe deg med søknad om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.

Forsøk å komme til en ordning med kreditorene først.

En privat avtale med kreditorene om hel eller delvis sletting av gjeld innebærer normalt ett forretningsmessig aspekt for kreditor. Kreditor gjør med andre ord det som lønner seg mest for dem. Her kan man bruke det gamle ordtaket "en fugl i hånden er bedre enn ti på taket". Dersom kreditor får beskjed om at du kan få refinansiering dersom gjelden reduseres betydelig kan det være fornuftig for kreditor å slette deler av gjelden. Dersom de ikke godtar kan de forsøke å drive inn hele gjelden men samtidig med den risiko at de aldri får noen ting. Likeså betyr likviditet svært mye for mange bedrifter og et omgående redusert oppgjør kan føre til bedre likviditet samt at kravet sannsynligvis allerede er tapsført og dermed ikke har noen negativ påvirkning på regnskapet.

Når det gjelder offentlig gjeldsordning er kravene strenge og hovedkriteriet er at du skal være varig ute av stand til å betjene gjelden din.  Når vi snakker om varig stand så innebærer dette naturligvis at du heller ikke sitter på eiendeler som helt eller delvis kan løse gjeldsproblemet ved salg av disse.


Copyrighted content. All Rights Reserved.